Propozice

DATUM ZÁVODU:

Sobota 6.6.2020

MÍSTO:Fotbalové hřiště obce Kostelany (49.2016275N, 17.3767919E)
START:Ve 12:00 hod od Obecního Úřadu v Kostelanech
CÍL:Fotbalové hřiště obce Kostelany
TRAŤĚ: cca 25/50 km– možnost výběru trati cca 25 km (1 okruh) a cca 50 km (2 okruhy)
– na trati 2x občerstvovací stanice (1x pouze pití)
– limit pro dojetí tratě: krátká 3 hodiny dlouhá 5 hodin
– značení bílé šipky na černém podkladu A4, červeno/bílé fábory, bílé šipky
na cestách, oranžový kříž, cedulky tudy ne…
STARTOVNÉ:– do 1.5.2020 400,- dlouhá/300,- krátká trať s dárkovým předmětem bez dárku do 25.5.2020 (v případě, že nebude částka za startovné připsána do 5 pracovních dnů na náš účet vaše registrace bude automaticky smazána.)
V neděli 25.5.2020 v 24:00 bude ukončena možnost se přihlašovat online. Platba musí být připsána na uvedený účet do 26.5.2020 17:00 hod, v případě nepřipsaného startovného bude registrace zrušena.
Bezhotovostní úhrada na účet číslo 2400904972/2010, variabilní symbol Vám bude zaslán mailem po zaregistrování.
– Hotovostní úhrada pouze v den závodu tedy 6.6.2020 v kanceláři závodu od 8:00 hod do 11:30 hod, startovné
500,- dlouhá trať/400 ,- krátká trať -bez dárkového předmětu.

Respektujte prosím podmínky přihlášení(včasné uhrazení a termíny.
PREZENTACE:Prezentace a registrace do závodu bude možná pouze v SOBOTU od 8 hod do 11:30 hod v kanceláři závodu – fotbalové hřiště přístřešek u občerstvení (unimobuňka)
STARTOVNÉ ZAHRNUJE:– startovní číslo
– dárkový předmět (registrace do 1.5.2020 včetně zaplacení)
– občerstvení na trati a v cíli
– elektronické měření času
– zdravotnická služba
– sprcha
– mytí kol
– základní servis kola
– bezplatné parkování
KATEGORIE:J – junioři do 19 let (2001 a ml.) nutný souhlas zákonného zástupce (do 18 let)
M – muži 20 – 29 let (2000 – 1991)
M I – muži 30 – 39 let (1990 – 1981)
M II – muži 40 – 49 let (1980 – 1971)
M III – muži 50 – 59 let (1970 – 1961)
M IV – muži nad 60 let (1960 a st.)
Ž I – ženy (1984 a ml.)
Ž II – ženy (1983 a st.)
REGISTRACE:– prostřednictvím formuláře zde na stránkách do 25.5.2020 včetně připsání startovného na účet pořadatele do 26.5.2020
– na místě v kanceláři závodu pouze v den závodu v SOBOTU 6.6.2020 od 8:00 do 11:30
TECHNICKÉ ZÁZEMÍ:Areál fotbalového hřiště obce Kostelany
CENY:*****
PROGRAM:*****
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ:cca 16:00 hod
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu.
PARKOVÁNÍ:Parkování vozidel v Kostelanech:
Parkoviště č.1 Vodárna
(49.1999933N, 17.3755725E) kapacita cca 150 aut.
Parkoviště č. 2 Sportovní hala
(49.2014483N, 17.3851328E) cca 300m od hřiště.

Dbejte prosím pokynů organizátorů…

Děkujeme…6.6.2020 se těšíme, biku zdar!

Pravidla

 • Závodníci startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzení své fyzické i psychické připravenosti na závod.
 • Účastníci mladší 18-ti let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.
 • Pořadatel nehradí škody způsobené na zdraví a majetku vzniklé závodníkům v souvislosti se závodem.
 • Všichni závodníci se musí během závodu řídit pokyny pořadatelů a policie.
 • Dle vlastního uvážení je na závod povoleno funkční horské, nebo trekingové kolo s dvěma na sobě nezávislými brzdami.
 • Závodník musí být vybaven bezpečnostní přilbou, kterou musí mít nasazenou na hlavě po celou dobu závodu.
 • Závodník musí objet celou trasu se startovním číslem na řidítkách a s elektronickým čipem umístěným na přední vidlici, jinak nebude v cíli klasifikován.
 • Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele a nesmí se upravovat, jsou vázané na přihlášku a jsou nepřenosné na jinou osobu.
 • Měřicí elektronický čip je povinen mít závodník po celou dobu závodu na přední vidlici, čipy jsou majetkem pořadatele a závodník je povinen po dokončení závodu čip odevzdat v cílovém prostoru časoměřičům. V případě neodevzdá-li závodník po závodě čip pořadateli je pořadatel oprávněn vymáhat po závodníku náhradu za čip v částce 300,- Kč.
 • Klasifikováni budou pouze závodnici, kteří projedou celou trasu včetně všech průjezdních kontrol.
 • Závod se jede za plného silničního provozu a závodníci musí dodržovat pravidla silničního provozu.
 • Pořadatel může použít mnou poskytnutá data pro potřeby závodu s tím, že budou náležitě chráněna ve smyslu platného zákona.
 • Zaslání přihlášky prostřednictvím internetu a úhrada startovného nahrazují písemný podpis účastníka na papírové přihlášce.
 • V případě živelné pohromy, epidemie, nebo jiné předem nepředvídatelné katastrofy se startovné nevrací.
Souhlasím s pořizováním mé podobizny, obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem Bike maraton Kostelany (dále jen „závod“), pro potřeby dokumentace závodu a jeho propagaci na veřejnosti. Souhlas se vztahuje na rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem způsobem, jež je obvyklý pro účel dokumentace a propagace závodu, a to zejména rozmnožování a rozšiřování propagačních materiálů souvisejících se závodem (letáky a jiné propagační materiály závodu), na internetové stránce organizátorů závodu WWW.KOSTELANYMTB.CZ a na FACEBOOKOVÉM profilu závodu, případně též v médiích výlučně v souvislosti s propagací závodu. Tento souhlas uděluji na dobu 5 let. Souhlas se výslovně nevztahuje na komerční využití a nebude použit k propagaci určitých výrobků nebo značek.

Tuto akci podpořil podnik Lesy České republiky, s.p.