Propozice

DATUM ZÁVODU:

Sobota 1.6.2019

MÍSTO:Fotbalové hřiště obce Kostelany (49.2016275N, 17.3767919E)
START:Ve 12:00 hod od Obecního Úřadu v Kostelanech
CÍL:Fotbalové hřiště obce Kostelany
TRAŤ:– na trati 2x občerstvovací stanice (1x pouze pití)
– limit pro dojetí tratě 5 hodin
– značení bílé šipky na černém podkladu A4, červeno/bílé fábory, bílé šipky na cestách, oranžový kříž, cedulky tudy ne…
– došlo ke změně na trati závodu, dbejte značení na trati!!!
STARTOVNÉ:– do 17.5.2019 400,- Kč s dárkovým předmětem bez dárku do 26.5.2019 (v případě, že nebude částka za startovné připsána do 5 pracovních dnů na náš účet vaše registrace bude automaticky smazána.)
V neděli 26.5.2019 v 24:00 bude ukončena možnost se přihlašovat online. Platba musí být připsána na uvedený účet do 27.5.2019 17:00 hod, v případě nepřipsaného startovného bude registrace zrušena.
Bezhotovostní úhrada na účet číslo 2400904972/2010, variabilní symbol Vám bude zaslán mailem po zaregistrování.
– od 31.5.2019 500,- Kč v hotovosti pouze na místě v kanceláři závodu
Hotovostní úhrada v pátek 31.5.2019 od 14:00 do 20:00 a v den startu při prezentaci.
PREZENTACE:Prezentace a registrace do závodu bude možná od PÁTKU 31.5.2019 (14:00-20:00)
a
v SOBOTU od 8 hod do 11:30 hod v kanceláři závodu – fotbalové hřiště (stan)
STARTOVNÉ ZAHRNUJE:– startovní číslo
– dárkový předmět (registrace do 17.5.2019 včetně zaplacení)
– občerstvení na trati a v cíli
– elektronické měření času
– zdravotnická služba
– sprcha
– mytí kol
– základní servis kola
– bezplatné parkování
KATEGORIE:J – junioři do 19 let (2000 a ml.) nutný souhlas zákonného zástupce (do 18 let)
M – muži 20 – 29 let (1999 – 1990)
M I – muži 30 – 39 let (1989 – 1980)
M II – muži 40 – 49 let (1979 – 1970)
M III – muži 50 – 59 let (1969 – 1960)
M IV – muži nad 60 let (1959 a st.)
Ž I – ženy (1984 a ml.)
Ž II – ženy (1983 a st.)
REGISTRACE:– prostřednictvím formuláře zde na stránkách do 26.5.2019 včetně připsání startovného na účet pořadatele do 27.5.2019
– na místě v kanceláři závodu v PÁTEK 30.5.2019 od 14:00 do 20:00
v SOBOTU 1.6.2019 od 8:00 do 11:30
TECHNICKÉ ZÁZEMÍ:Areál fotbalového hřiště obce Kostelany
CENY:Věcné ceny pro vítěze všech kategorií
PROGRAM:Vystoupení rockové skupiny Polygon Rock – odpolední program
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ:cca 16:00 hod
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu.
PARKOVÁNÍ:Parkování vozidel 1.6. v Kostelanech:
Parkoviště č.1 za fotbalovým hřištěm (49.2031325N, 17.3771692E) kapacita cca 80 aut.
Parkoviště č. 2 u sportovní haly(49.2014483N, 17.3851328E) cca 300m od hřiště.

Dbejte prosím pokynů organizátorů…

Děkujeme…1.6. se těšíme, biku zdar!

Pravidla

 • Závodníci startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzení své fyzické i psychické připravenosti na závod.
 • Účastníci mladší 18-ti let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.
 • Pořadatel nehradí škody způsobené na zdraví a majetku vzniklé závodníkům v souvislosti se závodem.
 • Všichni závodníci se musí během závodu řídit pokyny pořadatelů a policie.
 • Dle vlastního uvážení je na závod povoleno funkční horské, nebo trekingové kolo s dvěma na sobě nezávislými brzdami.
 • Závodník musí být vybaven bezpečnostní přilbou, kterou musí mít nasazenou na hlavě po celou dobu závodu.
 • Závodník musí objet celou trasu se startovním číslem na řidítkách a s elektronickým čipem umístěným na přední vidlici, jinak nebude v cíli klasifikován.
 • Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele a nesmí se upravovat, jsou vázané na přihlášku a jsou nepřenosné na jinou osobu.
 • Měřicí elektronický čip je povinen mít závodník po celou dobu závodu na přední vidlici, čipy jsou majetkem pořadatele a závodník je povinen po dokončení závodu čip odevzdat v cílovém prostoru časoměřičům. V případě neodevzdá-li závodník po závodě čip pořadateli je pořadatel oprávněn vymáhat po závodníku náhradu za čip v částce 300,- Kč.
 • Klasifikováni budou pouze závodnici, kteří projedou celou trasu včetně všech průjezdních kontrol.
 • Závod se jede za plného silničního provozu a závodníci musí dodržovat pravidla silničního provozu.
 • Pořadatel může použít mnou poskytnutá data pro potřeby závodu s tím, že budou náležitě chráněna ve smyslu platného zákona.
 • Zaslání přihlášky prostřednictvím internetu a úhrada startovného nahrazují písemný podpis účastníka na papírové přihlášce.
 • V případě živelné pohromy, epidemie, nebo jiné předem nepředvídatelné katastrofy se startovné nevrací.
Souhlasím s pořizováním mé podobizny, obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem Bike maraton Kostelany (dále jen „závod“), pro potřeby dokumentace závodu a jeho propagaci na veřejnosti. Souhlas se vztahuje na rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem způsobem, jež je obvyklý pro účel dokumentace a propagace závodu, a to zejména rozmnožování a rozšiřování propagačních materiálů souvisejících se závodem (letáky a jiné propagační materiály závodu), na internetové stránce organizátorů závodu WWW.KOSTELANYMTB.CZ a na FACEBOOKOVÉM profilu závodu, případně též v médiích výlučně v souvislosti s propagací závodu. Tento souhlas uděluji na dobu 5 let. Souhlas se výslovně nevztahuje na komerční využití a nebude použit k propagaci určitých výrobků nebo značek.

Tuto akci podpořil podnik Lesy České republiky, s.p.