Propozice

DATUM ZÁVODU:

Sobota 1.6.2019

MÍSTO:Fotbalové hřiště obce Kostelany (49.2016275N, 17.3767919E)
START:Ve 12:00 hod od Obecního Úřadu v Kostelanech
CÍL:Fotbalové hřiště obce Kostelany
TRAŤ:– na trati 2x občerstvovací stanice (1x pouze pití)
– limit pro dojetí tratě 5 hodin
– značení bílé šipky na černém podkladu A4, červeno/bílé fábory, bílé šipky na cestách.
STARTOVNÉ:– do 17.5.2019 400,- Kč s dárkovým předmětem (v případě, že nebude částka za startovné připsána do 5 pracovních dnů na náš účet vaše registrace bude automaticky smazána.)
V pátek 17.5.2019 v 17:00 bude ukončena možnost se přihlašovat online. Platba musí být připsána na uvedený účet do pátku 17.5.2019 17:00 hod, v případě nepřipsaného startovného bude registrace zrušena.
Bezhotovostní úhrada na účet číslo 2400904972/2010, variabilní symbol Vám bude zaslán mailem po zaregistrování.
– od 31.5.2019 500,- Kč v hotovosti pouze na místě v kanceláři závodu
Hotovostní úhrada v pátek 31.5.2019 od 14:00 do 20:00 a v den startu při prezentaci.
PREZENTACE:Prezentace a registrace do závodu bude možná od PÁTKU 31.5.2019 (14:00-20:00)
a
v SOBOTU od 8 hod do 11:30 hod v kanceláři závodu – fotbalové hřiště (stan)
STARTOVNÉ ZAHRNUJE:– startovní číslo
– dárkový předmět (registrace do 17.5.2019 včetně zaplacení)
– občerstvení na trati a v cíli
– elektronické měření času
– zdravotnická služba
– sprcha
– mytí kol
– základní servis kola
– bezplatné parkování
KATEGORIE:J – junioři do 19 let (2000 a ml.) nutný souhlas zákonného zástupce (do 18 let)
M – muži 20 – 29 let (1999 – 1990)
M I – muži 30 – 39 let (1989 – 1980)
M II – muži 40 – 49 let (1979 – 1970)
M III – muži 50 – 59 let (1969 – 1960)
M IV – muži nad 60 let (1959 a st.)
Ž I – ženy (1984 a ml.)
Ž II – ženy (1983 a st.)
REGISTRACE:– prostřednictvím formuláře zde na stránkách do 17.5.2019 včetně připsání startovného na účet pořadatele do 17.5.2019
– na místě v kanceláři závodu v PÁTEK 30.5.2019 od 14:00 do 20:00
v SOBOTU 1.6.2019 od 8:00 do 11:30
TECHNICKÉ ZÁZEMÍ:Areál fotbalového hřiště obce Kostelany
CENY:Věcné ceny pro vítěze všech kategorií
PROGRAM:Vystoupení rockové skupiny Polygon Rock – odpolední program
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ:cca 16:00 hod
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu.
PARKOVÁNÍ:Bude řízeno pořadatelem

Pravidla

Důležité: Účastníci mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. Pro tento souhlas je rozhodující přesné datum narození. Pro zařazení do kategorie je rozhodující rok narození. Závodu se nesmí účastnit závodníci mladší 15 let.

Podmínky účasti: Ochranná přilba je povinná. Závod se jede za plného silničního provozu. Každý se účastní na vlastní nebezpečí. Podáním on-line přihlášky, případně svým podpisem na tištěné přihlášce každý závodník potvrzuje toto prohlášení:

“Propozice beru na vědomí a závodu se účastním na vlastní nebezpečí. Seznámil(a) jsem se s bezpečnostními předpisy, které se zavazuji dodržovat. Prohlašuji, že jsem si vědom(a) toho, že nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě. Budu dodržovat pravidla silničního provozu a pravidla fair-play, budu se chovat šetrně k přírodě a veškerý odpad přivezu do cíle nebo ho zanechám v občerstvovací stanici nebo u pořadatelů na trati.

Horská cyklistika je náročný sport a každý účastník by měl před startem zodpovědně zvážit svoji připravenost k závodu.

Při zrušení závodu z důvodu nenadálé živelné pohromy, epidemie nebo zhoršené bezpečnostní situace státu se startovné nevrací.

Tento závod je určen pro širokou veřejnost, trať závodu je vedena převážně po lesních a polních cestách, jek říkají cyklisté, je to jezdivé…:)

Tuto akci podpořil podnik Lesy České republiky, s.p.