Bike maraton Kostelany

Sobota 4.6.2022

Zámecké schody

Datum upřesníme

Registrace k závodu

Přihlášky

  • ON-LINE – DOLE NA TÉTO STRÁNCE
  • OSOBNĚ – na místě 30.5. od 14:00 do 20:00 a v den startu při prezentaci od 8:00 do 10:45

Přihlásit se mohou pouze osoby, kterým je v den závodu 18 let a více. Mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

Způsob platby startovného:

  • hotovostní úhrada 30.5. od 14:00  do 20:00 a v den startu při prezentaci
  • bezhotovostní úhrada  do 17.5.2023 na účet číslo 2400904972/2010, variabilní symbol: Vám bude zaslán emailem po zaregistrování.

Online registrace