Bike maraton Kostelany

Sobota 4.6.2022

Zámecké schody

Datum upřesníme

Propozice

DATUM ZÁVODU:Neděle 19.5.2019
MÍSTO:Velké náměstí Kroměříž
START:od 17:00 hodin
TRAŤ:Historické centrum města Kroměříže
STARTOVNÉ:200,- Kč online registrace do 10.5.2019 + startovní číslo se jménem závodníka
250,- Kč v den závodu.
KATEGORIE:ŽENY ELITE – START v 16:00, 7 okruhů
JUNIOŘI do 19 let (2000 a ml.) – START v 16:00, 7 okruhů
MUŽI ELITE – START v 17:00, 10 okruhů
REGISTRACE:Online pomocí formuláře ZDE na stránkách, možnost přihlášení do 10.5.2019.jako bonus startovní číslo s vašim jménem a příjmením a zvýhodněné startovné 200,- Kč.
V den závodu – Velké náměstí Kroměříž 13:00 – 15:00 v kanceláři závodů, stan u tribuny na Velkém náměstí
CENY:První tři závodníci v kategorii obdrží věcné ceny.
PROGRAM:Bude upřesněno na místě
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ:Cca 18:00 hodin
Pořadatel si vyhrazuje možnou změnu času vyhlášení.

Pravidla

 • Závodníci startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzení své fyzické i psychické připravenosti na závod.
 • Účastníci mladší 18-ti let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.
 • Pořadatel nehradí škody způsobené na zdraví a majetku vzniklé závodníkům v souvislosti se závodem.
 • Všichni závodníci se musí během závodu řídit pokyny pořadatelů a policie.
 • Dle vlastního uvážení je na závod povoleno funkční horské, nebo trekingové kolo s dvěma na sobě nezávislými brzdami.
 • Závodník musí být vybaven bezpečnostní přilbou, kterou musí mít nasazenou na hlavě po celou dobu závodu.
 • Závodník musí objet celou trasu se startovním číslem na řidítkách a s elektronickým čipem umístěným na přední vidlici, jinak nebude v cíli klasifikován.
 • Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele a nesmí se upravovat, jsou vázané na přihlášku a jsou nepřenosné na jinou osobu.
 • Měřicí elektronický čip je povinen mít závodník po celou dobu závodu na přední vidlici, čipy jsou majetkem pořadatele a závodník je povinen po dokončení závodu čip odevzdat v cílovém prostoru časoměřičům. V případě neodevzdá-li závodník po závodě čip pořadateli je pořadatel oprávněn vymáhat po závodníku náhradu za čip v částce 300,- Kč.
 • Klasifikováni budou pouze závodnici, kteří projedou celou trasu včetně všech průjezdních kontrol.
 • Závod se jede za plného silničního provozu a závodníci musí dodržovat pravidla silničního provozu.
 • Pořadatel může použít mnou poskytnutá data pro potřeby závodu s tím, že budou náležitě chráněna ve smyslu platného zákona.
 • Zaslání přihlášky prostřednictvím internetu a úhrada startovného nahrazují písemný podpis účastníka na papírové přihlášce.
 • V případě živelné pohromy, epidemie, nebo jiné předem nepředvídatelné katastrofy se startovné nevrací.

 

Souhlasím s pořizováním mé podobizny, obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem Bike maraton Kostelany (dále jen „závod“), pro potřeby dokumentace závodu a jeho propagaci na veřejnosti. Souhlas se vztahuje na rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem způsobem, jež je obvyklý pro účel dokumentace a propagace závodu, a to zejména rozmnožování a rozšiřování propagačních materiálů souvisejících se závodem (letáky a jiné propagační materiály závodu), na internetové stránce organizátorů závodu WWW.KOSTELANYMTB.CZ a na FACEBOOKOVÉM profilu závodu, případně též v médiích výlučně v souvislosti s propagací závodu. Tento souhlas uděluji na dobu 5 let. Souhlas se výslovně nevztahuje na komerční využití a nebude použit k propagaci určitých výrobků nebo značek.

Závod se koná za podpory