Propozice

DATUM ZÁVODU:Neděle 19.5.2019
MÍSTO:Velké náměstí Kroměříž
START:od 17:00 hodin
TRAŤ:Historické centrum města Kroměříže
STARTOVNÉ:200,- Kč online registrace do 10.5.2019 + startovní číslo se jménem závodníka
250,- Kč v den závodu.
KATEGORIE:ŽENY ELITE – START v 16:00, 7 okruhů
JUNIOŘI do 19 let (2000 a ml.) – START v 16:00, 7 okruhů
MUŽI ELITE – START v 17:00, 10 okruhů
REGISTRACE:Online pomocí formuláře ZDE na stránkách, možnost přihlášení do 10.5.2019.jako bonus startovní číslo s vašim jménem a příjmením a zvýhodněné startovné 200,- Kč.
V den závodu – Velké náměstí Kroměříž 13:00 – 15:00 v kanceláři závodů, stan u tribuny na Velkém náměstí
CENY:První tři závodníci v kategorii obdrží věcné ceny.
PROGRAM:Bude upřesněno na místě
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ:Cca 18:00 hodin
Pořadatel si vyhrazuje možnou změnu času vyhlášení.

Pravidla

Důležité: Účastníci mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. Pro tento souhlas je rozhodující přesné datum narození. Pro zařazení do kategorie je rozhodující rok narození. Závodu se nesmí účastnit závodníci mladší 15 let.

Podmínky účasti: Ochranná přilba je povinná. Závod se jede za plného silničního provozu. Každý se účastní na vlastní nebezpečí. Podáním on-line přihlášky, případně svým podpisem na tištěné přihlášce každý závodník potvrzuje toto prohlášení:

“Propozice beru na vědomí a závodu se účastním na vlastní nebezpečí. Seznámil(a) jsem se s bezpečnostními předpisy, které se zavazuji dodržovat. Prohlašuji, že jsem si vědom(a) toho, že nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě. Budu dodržovat pravidla silničního provozu a pravidla fair-play, budu se chovat šetrně k přírodě a veškerý odpad přivezu do cíle nebo ho zanechám v občerstvovací stanici nebo u pořadatelů na trati.

Horská cyklistika je náročný sport a každý účastník by měl před startem zodpovědně zvážit svoji připravenost k závodu.

Při zrušení závodu z důvodu nenadálé živelné pohromy, epidemie nebo zhoršené bezpečnostní situace státu se startovné nevrací.

Tento závod je určen pro širokou veřejnost, trať závodu je vedena centrem krásného města, jak říkají cyklisté, je to jezdivé…:)

Závod se koná za podpory