Bike maraton Kostelany

Sobota 4.6.2022

Zámecké schody

Datum upřesníme

Registrace k závodu

Přihlášky

  • ON-LINE – DOLE NA TÉTO STRÁNCE
  • OSOBNĚ – na místě 19.5. od 13:00 do 15:00.

Přihlásit se mohou pouze osoby, kterým je v den závodu 18 let a více. Mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

Způsob platby startovného:
  • hotovostní úhrada 19.5. od 13:00  do 15:00
  • bezhotovostní úhrada na účet číslo 2400904972/2010, variabilní symbol: Vaše datum narození

Online registrace